กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
BASF และ Renmatix จับมือพัฒนารูปแบบการผลิตน้ำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากมวลชีวภาพ

วันที่ 19 ธ.ค. 2556 )
 
          -- เทคโนโลยี Plantrose(TM) ซึ่งเป็นสิทธิบัตรของเรนเมทิกซ์ สามารถผลิตน้ำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากมวลเศษไม้ ที่ไม่ใช่อาหารได้
 
          -- น้ำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นสารตั้งต้นชีวะที่สำคัญสำหรับสารเคมีหลากหลายชนิดที่ใช้สารตั้งต้นทดแทน

          บริษัท บีเอเอสเอฟ (BASF) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลุดวิกชาเฟน ประเทศเยอรมนี และบริษัท เรนเมทิกซ์ อิงค์ (Renmatix Inc.) บริษัทสัญชาติอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย จะร่วมกันพัฒนากระบวนการ Plantrose ของเรนเมทิกซ์ เพื่อการผลิตน้ำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากชีวมวลอินทรีย์ (Lignocellulosic Biomass) ทั้ง 2 บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือแบบไม่ผูกขาดแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับข้อกำหนดด้านการเงินหลักๆสำหรับใบอนุญาตเชิงพาณิชย์ในอนาคต ซึ่งบีเอเอสเอฟสามารถดำเนินการได้ตามดุลพินิจของบริษัท ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่บีเอเอสเอฟเข้าลงทุนในบริษัทเรนเมทิกซ์เป็นมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ เมื่อเดือนมกราคม 2555

          เทคโนโลยี Plantrose ที่พัฒนาขึ้นโดยเรนเมทิกซ์ เป็นกระบวนการต้นทุนต่ำที่ใช้ผลิตน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมจากทรัพยากรชีวมวลที่ไม่ใช่อาหาร (ชีวมวลอินทรีย์) หลากหลายชนิด วิธีการที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทนี้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอินทรีย์ (อาทิ ไม้ กากเหลือใช้จากการเกษตร หรือฟางข้าว) ในการทำน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้วิธีแยกสารสกัดด้วยของไหลยิ่งยวด (การใช้น้ำที่มีความดัน และอุณหภูมิสูง) น้ำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหน่วยโครงสร้างที่สำคัญสำหรับสารเคมี และสารมัธยันตร์หลากหลายชนิด ซึ่งสามารถผลิตได้โดยวิธีหมักเป็นต้น สภาพพร้อมใช้ประโยชน์ของน้ำตาลในอุตสาหกรรมเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอและต้นทุนต่ำถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ชีวะที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขันด้านราคาได้ การรวมวัตถุดิตั้งต้นมวลชีวภาพเป็นขั้นตอนแรกในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบแบบเดิมๆได้ อาทิ การใช้น้ำมันแนฟทาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหลัก เป็นต้น

          โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่สร้างศาสตร์เทคโนโลยีที่สำคัญในแผนกรีเสิร์ช เวอร์บันด์ (Research Verbund) ของบีเอเอสเอฟ ทีมผู้เชี่ยวชาญของบีเอเอสเอฟมีหน้าที่พิสูจน์กระบวนการที่น่าสนใจต่างๆสำหรับการใช้ประโยชน์วัตถุดิบทางเลือก อาทิ พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ และคาร์บอนไดออกไซด์

          ดร. ปีเตอร์ ชูห์มัคเกอร์ (Peter Schuhmacher) ประธานศูนย์วิศวกรเคมี และการวิจัยกรรมวิธีของบีเอเอสเอฟ กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ จะสามารถนำมาใช้ได้กับนวัตกรรมกระบวนการที่ใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางเลือกได้เท่านั้น ซึ่งต้องใช้กรรมวิธีอย่าง Plantrose ที่จะมีการพัฒนาต่อยอดด้วยความร่วมมือกัน ทำให้สามารถใช้มวลชีวภาพที่ไม่ใช่อาหารมาเป็นสารตั้งต้นทางเคมีได้ และจะไม่ขัดแย้งกับการผลิตอาหาร หรืออาหารสัตว์ กระบวนการ Plantrose ช่วยเติมเต็มความต้องการในการใช้วัตถุดิบทดแทนของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าในการพัฒนาโซลูชั่นที่นำมาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย"

          ไมค์ แฮมิลตัน (Mike Hamilton) ซีอีโอบริษัท เรนเมทิกซ์ กล่าวว่า "กว่า 2 ปีที่ผ่านมา บีเอเอสเอฟได้ลงทุนทั้งด้านเวลา และเงินทุนมหาศาล เพื่อสนับสนุนความพยายามในการดำเนินงานต่างๆที่เรนเมทิกซ์ ณ เรนเมทิกซ์ เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมตลาดชีวเคมีที่เกิดใหม่ด้วยการเปิดทางให้บรรดาผู้นำที่มีความก้าวหน้าเข้ามาพัฒนาขีดความสามารถของกระบวนการ Plantrose เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงน้ำตาลเชิงอุตสาหกรรมราคาถูกในอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก"

          เกี่ยวกับ เรนเมทิกซ์

          เรนเมทิกซ์ เป็นบริษัทชั้นนำผู้ออกใบอนุญาตด้านเทคโนโลยีสำหรับการแปลงชีวมวลเป็นน้ำตาลเซลลูโลส ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้สำหรับเชื้อเพลิงปิโตรเลียมทางเลือกที่ใช้ในตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพ และชีวเคมีทั่วโลก กรรมวิธี Plantrose(TM) ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท สร้างความท้าทายให้แก่ตลาดน้ำตาลด้วยการแปลงมวลชีวภาพที่มีเนื้อเยื่อที่ได้มาจากเศษไม้ไปจนถึงกากวัตถุดิบจากการเกษตรมาเป็นน้ำตาลราคาถูก และมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการต้นทุนต่ำ เทคโนโลยีการแยกสารสกัดด้วยของไหลยิ่งยวดของเรนเมทิกซ์ช่วยแยกชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารได้รวดเร็วกว่ากระบวนการอื่นๆเป็นอย่างมาก และยกระดับความได้เปรียบทางด้านต้นทุนด้วยการไม่ใช้วัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมาก เรนเมทิกซ์เป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจการในจอร์เจีย ซึ่งปัจจุบันสามารถแปลงมวลชีวภาพที่มีเนื้อเยื่อแบบกากแห้งเป็นน้ำตาล Plantro(R) ได้ถึง 3 ตันต่อวัน และมีศูนย์เทคนิคระดับโลกที่เพนซิลวาเนีย รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.renmatix.com

          เกี่ยวกับ บีเอเอสเอฟ

          บีเอเอสเอฟ เป็นบริษัทเคมีชั้นนำของโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่เคมีภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์เพิ่มสมรรถนะ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไปจนถึงน้ำมันและก๊าซ  บริษัทได้หลอมรวมความสำเร็จร่วมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแก่ลูกค้าในเกือบทุกอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นของเรามุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากร รับรองโภชนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต เราได้สรุปผลงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้ดังนี้: เราพัฒนาเคมีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน บีเอเอสเอฟมียอดขาย 7.21 หมื่นล้านยูโรในปี 2555 และมีพนักงานกว่า 110,000 คน ณ สิ้นปี 2555 หุ้นบีเอเอสเอฟซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต (BAS), ลอนดอน (BFA) และซูริค (AN) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอเอสเอฟได้ที่ http://www.basf.com

          ติดต่อ:

          บีเอเอสเอฟ                                
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
          โอลเจอร์ แค็ป
          โทร. +49-621-60-41040    
          อีเมล: holger.kapp@basf.com                 

          เรนเมทิกซ์
          ดันแคน ครอส
          ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
          โทร. +1-484-751-4006
          อีเมล: duncan.cross@renmatix.com

          ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์:
          แคโรลีน เวนซ่า
          มิสชั่นซีทีอาร์แอล
          โทร. +1-415-601-9645
          อีเมล: caroline@missionCTRLcommunications.com

          แหล่งข่าว บีเอเอสเอฟ และ เรนเมทิกซ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode