กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลดีเด่นระดับนานาชาติ ศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 )
 
โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วม ประกวดในโครงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเชีย และไทย เป็นการส่งเสริมและร่วมมือ ด้านความสัมพันธ์ที่แสดงไมตรีจิต โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมในการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละ ประเทศผ่านผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนมิติความงามด้านสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ ผ่านยังผลงานศิลปกรรม ผลการตัดสินปรากฏว่า นายธีรพล ไสยสมบัติ นักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความ ยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode