กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การปฏิบัติงานของข้าราชการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 ธ.ค. 2556 )
 
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ขอให้ข้าราชการทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานของตนเองตามปกติ โดยขอให้มาทำหน้าที่ข้าราชการเต็มเวลา ไม่หยุดงานเด็ดขาด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริงๆ เช่นการลาป่วย ลากิจ ดังนั้นในฐานะข้าราชการของจังหวัดนครปฐม เป็นข้าราชการมืออาชีพ จะต้องทำหน้าที่ของราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในภาวะวิกฤติของบ้านเมือง ทางจังหวัดนครปฐมจึงได้กำชับทุกหน่วยราชการให้สั่งการให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวมทั้งบุคลากรทุกประเภท ได้มาทำหน้าที่ให้บริการประชาชน ตามคำสั่งโดยชอบของรัฐบาล นับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยขอให้ข้าราชการได้ทำหน้าที่ประจำเพื่อรับใช้ประชาชน โดยไม่ให้สะดุดหยุดลงได้ ขอให้ทุกคนไปปฏิบัติงานตามปกติ ภายใต้รัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นที่ยอมรับได้ของนานาอารยประเทศ และขอให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมได้เกิดความมั่นใจ มาใช้บริการจากทางราชการไม่ว่าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง และศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยบรรยากาศในการทำงานของข้าราชการทุกคนจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยในทุกวันจันทร์ขอให้ข้าราชการได้แต่งเครื่องแบบเพื่อให้บริการประชาชนอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode