กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
โตว่องไวกรุ๊ป”โชว์เป้าหมายธุรกิจปี 2014 โต 300% นำรถตอกเสาเข็มแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 )
 
นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โตว่องไวกรุ๊ป เปิดเผยในงานแถลงข่าวครบรอบ 21 ปีของการดำเนินธุรกิจว่า แม้ว่าในปี 2013 ประเทศจะประสบปัญหาหลายด้าน แต่โตว่องไวกรุ๊ปก็มีอัตราเติบโตในระดับที่น่าพอใจ โดยมีรายรับสูงกว่า 200 ล้านบาท สำหรับในปี 2014 โตว่องไวกรุ๊ปวางแผนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิม 300% โดยคาดว่าบริษัท โตว่องไว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถตอกเสาเข็มสิทธิบัตรแรกของโลก จะเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งรายได้สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจประมาณ 68% ในขณะที่บริษัท จีแอนด์จี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจปั้มแก็สจะมีรายได้ประมาณ 25% บริษัท เทวดาจิ๊กโก๋ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการตอกเสาเข็มมีส่วนแบ่งรายได้รองลงมา ประมาณ 5% โดยธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างโรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็งจะมีรายได้เพียง 2 % ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้.....โตว่องไวกรุ๊ป....สามารถวางแผนการเติบโตในกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 300% เนื่องจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือธุรกิจหลักของกลุ่มเป็นธุรกิจด้านการก่อสร้าง ซึ่งเติบโตตามโครงการเมกะโปรเจ็กของประเทศ ประการที่สอง คือธุรกิจรถตอกเสาเข็มเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของงานก่อสร้างที่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะรถตอกเสาเข็มสามารถทำงานตอกเสาเข็มได้เร็วกว่าการตอกเสาเข็มแบบเดิม 8 เท่า โดยใช้พนักงานเพียง 3 คน ทำให้ผู้รับเหมาสามารถประหยัดเวลาการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่าย หากมีสัญญางานที่กำหนดเวลาการก่อสร้างไว้สำหรับงานตอกเสาเข็มแบบเดิม จะทำให้ผู้รับเหมามีเวลาการทำงานเพิ่มขึ้น เพราะลดเวลาในการตอกเสาเข็มลง " ปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ในวงการก่อสร้าง ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายต่างพยายามช่วยกันแก้ปัญหา โตว่องไวในฐานะธุรกิจรายเล็ก ๆ รายหนึ่ง ได้พัฒนารถตอกเสาเข็ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมของคนไทยและเป็นสิทธิบัตรแรกของโลกซึ่งจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี 2535 เป็นเวลากว่า 21 ปี ที่เราพัฒนารถตอกเสาเข็มให้สามารถตอบสนองความต้องการของงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันโตว่องไวมีรถตอกเสาเข็ม 5 รุ่นให้ผู้รับเหมาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงาน รถตอกเสาเข็มจึงสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสำหรับงานตอกเสาเข็มฐานรากได้อย่างแท้จริง โดยจุดเด่นของรถตอกเสาเข็มคือ มีความรวดเร็วกว่าการตอกเสาเข็มแบบเดิม 8 เท่า คุณภาพการตอกเสาเข็มถูกพิสูจน์จากผู้ใช้มาแล้วกว่า 100,000 โครงการ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเวลาตอกเสาเข็มลดลง แรงงานลดลง โดยใช้พนักงาน 3 คนและสามารถเริ่มงานได้ใน 5 นาที ผลงานตอกเสาเข็มฐานรากของโตว่องไวไม่ว่าจะเป็นงานสนามบินสุวรรณภูมิ อุโมงค์ดินแดน อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ พิสูจน์คุณภาพของรถตอกเสาเข็มโตว่องไวได้เป็นอย่างดี ”นายไพศาลกล่าว สำหรับแผนการตลาดและการบริการของโตว่องไวกรุ๊ป นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า แผนการตลาดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การตลาดสำหรับลูกค้าเก่าโดยรักษาสัมพันธภาพที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซ็ป...We Care สำหรับลูกค้ารายใหม่จะเน้นการตลาดเชิงรุก ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบงานพีอาร์ งานโฆษณา การสัมมนา การจัดโรดโชว์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับการพัฒนาด้านการบริการ จะเน้นการบริการ 4 แนวทางคือ เน้นให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ด้วยความเป็นมิตร แนวทางที่สองคือการใช้ Call Center แก้ปัญหาของลูกค้าเบื้องต้น แนวทางที่สามให้ทีมช่างพร้อมแก้ปัญหาให้กับลูกค้าภายใน 24-48 ชั่วโมง และแนวทางสุดท้ายคือจัดการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอความรู้ใหม่และขอบคุณลูกค้า สำหรับงบประมาณด้านการตลาด การบริการและการผลิตจะใช้งบประมาณ 7% ของประมาณการรายได้ในปี 2014 หรือประมาณ 42 ล้านบาท นายทศพล ว่องไวกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต โตว่องไวกรุ๊ป กล่าวถึงการพัฒนาการผลิตรถตอกเสาเข็มว่า ในฐานะเจ้าของนวัตกรรมรถตอกเสาเข็มสิทธิบัตรแรกของโลก โตว่องไวให้ความสำคัญ 3 ประการ คือนวัตกรรมที่โตว่องไวคิดค้นขึ้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยน์สูงสุด ประการที่สองคือพัฒนานวัตกรรมเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับประการที่สามคือการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเราสามารถผลิตรถตอกเสาเข็มได้ 5 รุ่น คือรถตอกเสาเข็มประเภท 6 ล้อยาง รถตอกเสาเข็มประเภท 8 ล้อยาง รถตอกเสาเข็มประเภท 10 ล้อยาง รถตอกเสาเข็มประเภท 12 ล้อยาง และรถตอกเสาเข็มประเภทตีนตะขาบ ซึ่งรถแต่ละรุ่นจะเหมาะสมกับการทำงานแตกต่างกันไป ปัจจุบันโรงงานผลิตของโตว่องไวมี 2 โรงงาน โดยโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 2555 พื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม.สามารถผลิตรถตอกเสาเข็มได้กว่า 100 คันต่อปี โดยรถตอกเสาเข็มรุ่นใหม่ ๆ ที่ผลิตขึ้นจะเน้นให้สามารถใช้งานได้ง่าย แม้ว่าผู้ใช้จะไม่เคยใช้งานตอกเสาเข็มมาก่อน นอกจากนี้โตว่องไวยังได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับการตอกเสาเข็มเพิ่มขึ้น เช่น ตุ้มตอกเสาเข็มอัตโนมัติ ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ จินตนา ตรีพิชิต ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ จำกัด โทร.081 826 0639 , 081 495 0429 e-mail amg3503@gmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode