กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช ครบ 50 วัน และจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ราชการ

วันที่ 13 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 395 คน)
 
จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช ครบ 50 วัน
 
 
 และจัดกิจกรรมทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ราชการ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ครบ 50 วัน ณ วัดห้วยพระ ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมโครงการการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง โดยยึดหลักธรรม จริยธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด ราชการ หรือ (บวร) สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อีกทั้งร่วมกันกวาดขยะทำความสะอาดวัด ช่วยเหลือพัฒนาวัดในด้านต่างๆ โดยมีการปลูกต้นสาละ ต้นกฤษณา และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำบริเวณวัด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลดอนตูม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม การฝึกอาชีพด้วยภูมิปัญญา จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูม และบริการตรวจเช็คสภาพ และซ่อมรถจักรยานยนต์ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode