กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ขอแจ้งประกาศสอบราคาโครงการสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้านแขก หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 10 มี.ค. 2554 )
ส.ปชส.ปราจีบุรี
 
ด้วยเทศบาลตำบลเมืองเก่า มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้านแขก ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร(มอก.ชั้น 3) จำนวน 377 ท่อน(ม.) พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30 x 1.30 ม. จำนวน 41 บ่อและก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 255 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า และวันที่ 21 มีนาคม 2554 เลา 09.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. ณ ห้องท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3728-1666 ต่อ 106 ในวันทำการของทางราชการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. *******************************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode