กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
เอ็นไวโรเซล ไทยแลนด์ เผยโผหลังทำประชาพิจารณ์ “ทางออกประเทศไทย” สำรวจประชาชนทั่วไทยตอบโจทย์ทางออกแบบไหนเมืองไทยสงบสุข

วันที่ 12 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 576 คน)
 
บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา และ พฤติกรรมผู้บริโภค เปิดเผยตัวเลข และความเห็นทางการเมืองของประชาชนทั่วทุกภาค ผลปรากฏคนไทยอยากเห็นการปฏิรูปการเมืองไทย เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เน้นเจรจา
 
เนื่องด้วยความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่มีหน่วยงานกลางใดจัดทำประชาพิจารณ์ความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศโดยมีความเป็นกลางและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เพื่อร่วมหาทางออกของประเทศ โดยอ้างอิงจากเสียงของประชาชน ทางเอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จึงได้จัดทำประชาพิจารณ์เรื่องทางออกของประเทศไทย โดยสุ่มตัวอย่าง 1000 คน ในประชากรชาย หญิง ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยวิธีสุ่มจากหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนทุกภาคทั่วประเทศโดยไม่จำกัดความคิดเห็นจากฝ่ายใดเพียงฝ่ายหนึ่ง ซึ่งการสุ่มตัวอย่างมีการกระจายตามสัดส่วนประชากรโดยหลักการทางสถิติ ด้วยความมั่นใจ 95% ความผิดพลาดจากการสุ่มตัวอย่าง +/- 3% ช่วงเวลาของการทำวิจัย คือ วันที่ 1-4 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรทุกภาค ได้แก่ กรุงเทพ 14%, กลางและตะวันออก 20%, อีสาน 34%, เหนือ 18%, ใต้ 14% และกระจายกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนรายได้ ค่อนข้างสูง (upper) 18%, ปานกลาง (middle) 38% และ ค่อนข้างน้อย lower 44%
 
ผลการวิจัย สำหรับทิศทางที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น พบว่า 63% ต้องการปฏิรูปประเทศ โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้
· 27% มองว่ารัฐบาลควรคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบรายละเอียด (เสียงส่วนใหญ่มาจากคนกรุงเทพ และคนใต้)
· 23% อยากให้รัฐบาลลาออก (โดย11%ให้รัฐบาลลาออกไปแล้วและยังมีกฎหมายห้ามรัฐบาลชุดนี้กลับมาลงเล่นการเมืองอีกต่อไป)
· 13% มองว่ารัฐบาลควรยุบสภา 24% อยากให้ประนีนอมและตกลงเจรจากันก่อน เห็นได้ชัดในภาคอีสาน 14% คาดหวังว่ารัฐบาลควรอยู่ต่อจนครบวาระ เห็นได้ชัดในภาคเหนือ ส่วนความคิดเห็นเรื่องทางออกของประเทศไทย ณ ตอนนี้ที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาสู่สถานการณ์ปกติได้ ผลปรากฏว่า 42% เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออก โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้
· 22% เห็นสมควรว่าประเทศไทยควรได้รับพระราชทานนายกรัฐมนตรีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประเทศดำเนินการต่อไปได้ โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้ (11% อยากให้มีการคืนอำนาจสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชั่วคราว จนกว่าการปฏิรูปประเทศจะเป็นที่เรียบร้อย 11% ใช้มาตรา 7 โดยเฉพาะ คนกรุงเทพ และใต้) · 10% ให้มีการปฏิรูปประเทศโดยการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว
· 5% ล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดไป
· 4% ให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนตามคำแนะนำของกลุ่มคณะกรรมการประชาชน 41% เห็นว่าสมควรเลือกตั้งใหม่ โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้
· 26% อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยเฉพาะชาวอีสาน
· 15% มีข้อแม้ว่าการเลือกตั้งใหม่ ควรงดสิทธิ์การลงสมัครเลือกตั้งของทั้งสองพรรคที่เป็นทั้งรัฐบาลและแกนนำประชาชนนี้ด้วย 18% มองว่ารัฐบาลควรบริหารประเทศต่อไปจนครบวาระ โดยเฉพาะคนเหนือ
 
นอกจากนี้ ความคิดเห็นต่อข้อเรียกร้องจากกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เกี่ยวกับระบอบทักษิณให้ออกจากประเทศไทย 63% เห็นด้วยกับ กปปส. โดยส่วนใหญ่เป็นชาวกรุงเทพ และชาวใต้ ผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง 37% ไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่เป็นชาวเหนือ และอีสานผู้มีรายได้น้อย และสุดท้าย ผู้บริหารคนต่อไปในความคิดเห็นของประชาชน 33% เห็นว่า ผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรได้รับพระราขทานการแต่งตั้งมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9% เป็นนักธุรกิจที่มีประวัติใสสะอาด มีความสามารถและไม่ได้ลงเล่นการเมืองมาก่อน 3% คุณทักษิณ โดยชาวเหนือและอีสาน นอกนั้นเป็นเสียงที่กระจัดกระจายโดยเสนอรายชื่อจากบุคคลที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี เช่น นายอานันต์ ปัญญารชุน, นักวิชาการด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น
 
ไม่ว่ารูปแบบทางการเมืองในปัจจุบัน หรืออนาคตจะเป็นเช่นไร แต่รูปแบบการทำประชาพิจารณ์ เพื่อหยั่งความคิดเห็นของประชาชน และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชนนั้น อาจเป็นอีกหนึ่งในโมเดลการปฏิรูปการเมืองเพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด และเติมเต็มให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น
 
 ******************************************************************
บริษัทเอ็นไวโรเซล ดำเนินธุรกิจวิจัยและที่ปรึกษามากกว่า 27 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ นิวยอร์ค บริษัทเอ็นไวโรเซล เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา และ พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะ ผลงาน ของเอ็นไวโรเซล ถูกตีพิมพ์ในสื่อชั้นนำมากมาย ได้แก่ New Yorker, Fortune, Business Week, The Wall Street Journal, and the New York Times เดอะเนชั่น กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์ นิตยสารมาร์เกตเทียร์ และ รายการทีวีทางเศรษฐกิจ เป็นต้น หนังสอของ ซีอีโอ PACO UNDERHILL เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก แปลแล้วกว่า 27 ภาษา ตีพิมพ์มากกว่า 40 ครั้ง และเป็นหนึ่งในหนังสือการตลาดที่ขายดีที่สุด ปัจจุบัน บริษัทเอ็นไวโรเซลมีสำนักงานย่อย 11 สาขา ในภูมิภาคต่างๆ ประกอปด้วย อังกฤษ อินเดีย เม็กซิโก บราซิล เปรู ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อิตาลี ตุรกี และ ประเทศไทย ซึ่งดูแล ภูมิ ลาว เขมร และ พม่า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์:
อุมารี ชาญณรงค์ (ตาล) 084 924 8655 uc@index-creative.com
จิรวัส พรหมศร (ดิว) 083 096 3789 jwp@index-creative.com
กฤติกา ยศวิริยะพานิชย์ (อั้ม) 083 989 6907 kty@index-creative.com
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode