กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ จะเสด็จเป็นองค์ประธานโครงการมื้อเช้าเราพร้อม

วันที่ 11 ธ.ค. 2556 )
จังหวัดปทุมธานี
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ  จะเสด็จเป็นองค์ประธานโครงการมื้อเช้าเราพร้อม ณ อาคารยิมเนเซียม 5 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

             "โครงการมื้อเช้า เราพร้อม” กำหนดจัด ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556  เวลา 15.00 น. ณ  ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ  จะเสด็จเป็นองค์ประธาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ จำนวน 2000 คน  กิจกรรมประกอบด้วย การเต้นแอโรบิคประกอบเพลง  การแสดงยุวทูตมื้อเช้าเราพร้อมโดยน้องอันดา การแสดงจากทีมชนะเลิศการแข่งขัน การแสดงนิทรรศการ "มื้อเช้า เราพร้อม”  นักเรียนสาธิตปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์คนอร์คัพโจ๊ก  โดยทีมชนะเลิศการแข่งขัน จะเข้ารับถ้วยพระราชทาน       

 

              บริษัทยูนิลีเวอร์ "คนอร์ โจ๊ก” ได้สนับสนุนและดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 รวมกว่า 4 ปี โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า400,000 คนจาก 400 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจัด "สัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติ”  เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเช้าทุกวัน สร้างความพร้อมครบทุกด้าน ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้กับเด็กวัยเรียน   จึงมีการรณรงค์อาหารเช้าผ่านทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของอาหารเช้า และนำไปปฏิบัติทุกวัน และให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ "มื้อเช้าเราพร้อม”  โดยเป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์การรับประทานอาหารเช้าในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ และจัดสรรบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในโครงการฯ อีกทั้ง เพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นกำลังสำคัญสู่เออีซีในปี 2558  ซึ่ง โครงการ "มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) ยุวทูตโครงการมื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก คนอร์โจ๊กได้แต่งตั้ง น้องอันดา หรือเด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง เป็น ยุวทูตโครงการมื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์โจ๊ก เพื่อเดินสายรณรงค์อาหารเช้าและประชาสัมพันธ์การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลงให้กับเพื่อนๆ เยาวชนในโรงเรียนกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ  2) สัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติ คนอร์โจ๊กได้จัดสัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติขึ้นเป็นปีแรก  เพื่อเตือนใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารเช้า 3) การแข่งขันรณรงค์อาหารเช้าภายในโรงเรียนระดับประเทศ ด้วยการออกกำลังกายภายใต้แนวคิด "EAT PLAY LOVE” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน และทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับภาค และระดับประเทศแข่งขันที่กรุงเทพฯ

 

              
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode