กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเปิดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดปี 2556

วันที่ 29 พ.ย. 2556 )
 
พิธีเปิดเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีฯผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นปี56
                                  วันนี้ ( 29 พย.56) เวลา 15.30 น ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เชิญ และเชิญเอกอัครราชทูต 17 ประเทศและเขยฝรั่ง คู่เสี่ยวทั้งไทย-และต่างประเทศ ร่วมงานจังหวัดขอนแก่นได้ยกระดับงานไหมสู่งานระดับสากล เปิดประชาคมอาเซียน โดยร่วมกับ 6 ชาติลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ชมการแสดงชุดโขงเชื่อมสายใย สืบไหมเลื่อมลายคำ ชมโดมนิทรรศการและการแสดงจำหน่ายสินค้าผ้าไหมนานาชาติ สมาชิกลุ่มน้ำโขง เยี่ยมชมคุ้มศิลปวัฒนธรรมเพื่อทำพิธีผูกเสี่ยว ณ ศาลาผูกเสี่ยว ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และร้านธารากาชาดตักธารากาชาดซึ่งจะมีการบันทึกเทปพิธีเปิดช่วงเวลา 15.30-16.30 น เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีนี้มี 16 ขบวน รถแต่ขบวน 15 คัน งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 พย-10 ธันวาคม 2556
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode