กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จัดการประชุมด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global Forum on Media and Gender )

วันที่ 29 พ.ย. 2556 )
 
จัดการประชุมด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ
(Global Forum on Media and Gender )
 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับองค์การยูเนสโกและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดการประชุมระดับโลก ว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global Forum on Media and Gender ) ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๓๐๐ คน จาก ๕๐ ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการด้านสื่อมวลชนทั้งด้านรัฐ เอกชน ประชาชน และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุม ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเสริมสร้างและสนับสนุนบทบาทของสตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค รวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ผ่านสื่อมวลชนทุกประเทศอย่างอิสระ ไม่เลือกปฏิบัติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๔-๑๑๕
หัวข้อ
Download
จัดการประชุม ว่าด้วยสื่อและความเสมอภาคทางเพศ (Global Forum on Media and Gender )เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode