กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการพลังคิดสะกิดโลก ลดใช้พลังงานในสถานศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 29 พ.ย. 2556 )
 
โครงการ "พลังคิด สะกิดโลก” จัดแข่งขันประหยัดพลังงานในสถานศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ
                                      นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "พลังคิด สะกิดโลก” โดยมีนายวิวัฒ เมธีวรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ 28 พย 2556 โดย กระทรวงพลังงานได้เชิญศิลปินขวัญใจวัยรุ่น ริท เดอะสตาร์ และศิลปินชื่อดังวง "แทนทูคัลเลอร์” มาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการพลังคิด สะกิดโลก กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักและร่วมกันประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง โครงการพลังคิด สะกิดโลก เป็นโครงการช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเรื่องพลังงานยิ่งขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานจนเป็นนิสัย และเป็นแนวร่วมในการกระตุ้นให้คนใกล้ชิดในสังคมรอบข้าง เกิดการตื่นตัวในการลดใช้พลังงานและช่วยชาติประหยัดพลังงาน สถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด กระทบต่อการดำเนินชีวิตประชาชนระทรวงพลังงาน จึงรณรงค์การประหยัดพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาล ที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงาน เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ภาค ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พร้อมจัดให้มีรางวัลสนับสนุนการศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 46,500,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดๆละ 2 รางวัลๆละ 250,000 บาท รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคๆละ 1 รางวัลรวม 6 รางวัลๆละ 1,000,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทุนสนับสนุนการศึกษา 2,000,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode