กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 8 มี.ค. 2554 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ(ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ) ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างสันที่ 2 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ในเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายพัสดุคณะวิทยาการจัดการ ชั้นที่ 1 อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กม.ที่48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2529-0674 , 0-2909-1517-2 , 0-2529-0674-7 ต่อ 133 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode