กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผอ.สำนักงาน ปปช. ปทุมธานี เชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ.ปทุมธานี ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำรองที่นั่งได้ที่ 02-581-4997

วันที่ 27 พ.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ผอ.สำนักงาน ปปช. ปทุมธานี เชิญรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ.ปทุมธานี   ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำรองที่นั่งได้ที่ 02-581-4997

              สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานีและคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ปทุมธานีจัดให้ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ป.ป.จ.ปทุมธานี จำนวน 37 คน แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ 9 คน ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

                นางสาวสมบุญ จุดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ. โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่านละ 10 นาที ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ 9 คน  ประกอบด้วย นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหา 8 คน คือ นายสำเริง พันธ์ผัก นายสฤษดิ์ เจียมกมล นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล นายสราวุธ กลิ่นกุสุม นายเกียรติยศ ทยุตเศรษสิทธิ์ นางสาวจงเปนณี เรืองพร้อม และนายทะนง ทแกล้วทศพล

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานีเข้ารับฟัง

 

               ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวเชิญชวนสื่อมวลชน ประชาชน และ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานี รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครเป็นกรรมการ ป.ป.จ.ปทุมธานี   ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โทรสอบถามเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ 02-581-4997
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode