กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ปตท. ขอเรียนเชิญท่านกรุณาให้เกียรติร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

วันที่ 26 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 482 คน)
 
26 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง
ขอแจ้งยกเลิกพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2556
 
            เรียน ท่านสื่อมวลชน ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เรียนเชิญท่านร่วมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันพุธวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ นั้น
 
           ในการนี้ ปตท. ใคร่ขอแจ้งเลื่อนการจัดพิธีดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี้ ปตท. ใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณา และจะเรียนให้ทราบถึงกำหนดการใหม่อีกครั้งต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จักขอบพระคุณยิ่ง
 
ขอแสดงความนับถือ
นางอัญชลี หวังวีระมิตร
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 
โทรศัพท์ 0 2537 2538
โทรสาร 0 2537 2171เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode