กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชสนับสนุนกองทุนตั้งตัวได้

วันที่ 22 พ.ย. 2556 )
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ปีการศึกษา 2551-2556) ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการแต่ขาดทุนทรัพย์ สมัครเข้าร่วมกองทุน ตั้งตัวได้ของรัฐบาล ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเข้ากองทุนฯ สามารถ ขอสินเชื่อวงเงิน 55,000 - 3,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยกองทุน 1% + อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน MRR+2 โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nrru.ac.th/ หน้าข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวการอบรม หรือขอรับเอกสารการสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-1106 ต่อ 3310, 3311หรือ 08-6451-7536 รับจำนวนจำกัดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode