กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ผวจ.ปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 21 พ.ย. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ผวจ.ปทุมธานี  ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อเวลา 10.00น.วันนี้(๒๑พ.ย.56) นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องประชุมบัวหลวง  ชั้น5  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก  ที่มีต่อจังหวัดปทุมธานี มีการวิเคราะห์ในเรื่อง 3 เสาหลักอาเซียน ได้แก่  เสาหลักแรกประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  โดยจะมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง  ระหว่างกันได้ด้วยดี  มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน  มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั่งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง  เสาหลักที่สองเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ  และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน  อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่นคั่ง  และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ  ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน และเสาหลักสุดท้าย คือ เรื่องประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน  เพื่อที่จะให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร  มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี  และมีความมั่นคงทางสังคม 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode