กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านเนินอุดม – หนองเลิง

วันที่ 2 มี.ค. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายถนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านเนินอุดม – หนองเลิง ขนาดความกว้าง 7 เมตร ยาว 758 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ตามแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังกำหนด กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ โครงการขยายถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายบ้านเนินอุดม – หนองเลิง เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ยกเว้นวันที่ 14 มีนาคม 2554 เป็นวันรับซอง ณ สถานที่กลาง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอประจันตคาม) เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 15 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3757-8050 , 0-3757-80514เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode