กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สัมมนาผู้นำ ผู้บริหารเกี่ยวกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ครั้งที่ 22-

วันที่ 11 พ.ย. 2556 )
 
ประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ครั้งที่ 22
                                          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ ครั้งที่ 22 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น การประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศครั้งนี้ ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การสร้างความรัก ความสามัคคี การบูรณาการ การพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมให้กิจการลูกเสือชาวบ้านให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พลังลูกเสือชาวบ้านที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เป็นพลังที่บริสุทธิ์ มีความเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่นต่อเนื่องกันมายาวนาน มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นพลังที่สำคัญที่จะได้ช่วยเหลือ และประคับประคอง รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
..
.
.
.
.
.
 
...........................................................................................
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode