กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเสวนา“หลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกระบวนการวิจัยกับการศึกษาไทยในอนาคต” ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล

วันที่ 27 ก.พ. 2554 )
สพป.สตูล
 
       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสตูล ดร.สุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับเหล่านักวิชาการในเรื่อง "หลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกระบวนการวิจัยกับการศึกษาไทยในอนาคต”กับ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ภาควิชาวิศวกรรมช่างกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ผอ.สพป.สตูล) โดยกล่าวชื่นชมโรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล ที่จัดการเรียนรู้หลักสูตรมาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการวิจัย ที่ปฏิวัติการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีการการเรียนการสอน โดยนำการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอนมาใช้ในนักเรียน จากรูปแบบการเรียนที่ให้ครูผู้สอนเป็นผู้สอนความรู้ฝ่ายเดียว เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เด็กเป็นผู้กำหนดประเด็น และวิธีการศึกษาเอง ได้ข้อมูลมาสรุปความรู้ พัฒนาทักษะนำเสนอและยกระดับความรู้ ครูจะเป็นเพียงผู้แนะนำ เท่านั้น ทั้งนี้จะมีพี่เลี้ยงกระบวนการจากสกว.ท้องถิ่นลงไปช่วยดูแลอีกต่อหนึ่ง ทำให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้จากเรื่องที่เรียนได้ด้วยตนเอง นำไปสู่กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการนำเสนอเรื่องราวที่เรียนรู้ได้อย่างภาคภูมิใจ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษารอบสองที่ต้องการให้ "คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ” รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวในที่สุด
          โรงเรียนอนุบาลสตูล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องสอนเพิ่มเนื้อหาในเรื่องทฤษฎีความรู้ การเขียนเรียงความชั้นสูง โลกศึกษา และโครงงานสร้างสรรค์ จึงจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน คือ เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว, วิเคราะห์, สังเคราะห์และย้อนทวนกระบวนการ, พัฒนาโจทย์วิจัย, ตั้งคำถามย่อยจากโจทย์วิจัย, ค้นหาวิธีเก็บข้อมูล, ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล, ออกแบบและปฏิบัติการจริง, เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง. และสรุป รายงาน และนำเสนอ ในการก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและความเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode