กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรับด่วน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กว่า 84 อัตรา

วันที่ 7 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1582 คน)
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
รับด่วน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กว่า 84 อัตรา
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการขยายงาน เข้าร่วมงานใน
 
ตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ประจำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน รวม 84 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้บริหาร 1.หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา 2.หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาหากมีประสบการณ์ด้านงานกิจการนักศึกษาของสถาบันการศึกษามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ประกอบด้วย 1.อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 อัตรา 2.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จำนวน 3 อัตรา 3.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา 4. อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 5.อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 6.อาจารย์สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 3 อัตรา 7.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 8.อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 3 อัตรา 9.อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิตอล จำนวน 3 อัตรา* 10.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 5 อัตรา 11.อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จำนวน 3 อัตรา 12.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา 13.อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 3 อัตรา 14.อาจารย์สาขาวิชาพลานามัยจำนวน 3 อัตรา 15.อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 3 อัตรา 16.อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จำนวน 4 อัตรา
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป *เป็นผู้มีความรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์และสามารถตัดต่อภาพยนตร์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ประกอบด้วย 1.เจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ จำนวน 5 อัตรา 2.เจ้าหน้าที่งานวิจัย จำนวน 2 อัตรา 3.เจ้าหน้าที่งานวารสาร จำนวน 3 อัตรา 4.เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 5 อัตรา 5.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา 6.นักวิชาการ(มาตรฐานด้านการเรียนการสอนงานวิจัย) จำนวน 3 อัตรา 7.เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา 7.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 8.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา 9.เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน 3 อัตรา 11.พนักงานขับรถ (ผู้บริหาร) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ตรงตามสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้ขึ้นไป หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประจำโครงการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่งานวารสาร ต้องมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี ถึงดีมา
 
 ผู้สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคาร 7 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์
หรือ E-mail: human@siamtechu.net หรือ E-mail:tik_luk1@hotmail.com
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
วันทำการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ 0 2878 5060, 0 2878 5020
โทรสาร 0 2878 5012เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode