กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
ราชภัฏโคราชรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

วันที่ 2 พ.ย. 2556 )
 
ราชภัฏโคราชรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนและสายสนับสนุน จำนวน 58 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้
 
1. สมัครผ่านทางไปรษณีย์ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nrru.ac.th/ ส่งใบสมัครทาง ไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครงานตำแหน่ง...." ให้ถือตราประทับวันที่ไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยจ่าหน้าซองถึง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2556 และโทรแจ้งยังกองบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9521 หรือ 0-4425-6696 มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการรับสมัครทางไปรษณีย์ที่ www.vpress. nrru.ac.th/personnel
 
2. สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.nrru.ac.th/ หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0-4400-9009 ต่อ 9521 , 0-4425-6696เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode