กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 31 ต.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทีมนักวิจัยของ สำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้ารายงานความก้าวหน้า "โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าว ถือเป็นระยะที่ 1 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 3 ระยะ เป้าหมาย ของการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิด ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเกิดผลดีต่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและการ ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะด้านการวิจัย เป็นต้น ซึ่งในอนาคตระบบสารสนเทศนี้จะสามารถ
เปิดกว้างให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ามาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย ในสาขาต่างๆ ได้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงและเผยแพร่ งานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ในวงกว้างเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode