กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ร.ร.อาชีวะพระมหาไถ่พัทยา…รับสมัครคนพิการเข้าเรียนฟรี

วันที่ 25 ก.พ. 2554 )
 
นายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพในด้านเทคโนโลยีทันสมัยหลายหลายหลักสูตรให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ ระยะเวลาเรียน ๒ ปี โดยจะจัดการเรียน การสอน ที่พัก และอาหารฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากเสื้อผ้าและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นอกจากนี้เมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วโรงเรียนฯ ยังช่วยหางานให้กับนักเรียนอีกด้วย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นายอุดมโชค กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน และกันยายน – ตุลาคม เป็นช่วงที่โรงเรียนต้องจัดสอบรับนักเรียนใหม่ โดยมีการทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีการจัดสอบคัดเลือกที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับแก่คนพิการที่อยู่ในจังหวัดห่างไกล จึงได้ดำเนินการสอบช่วงกลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และจังหวัดหนองคาย สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต้องมีอายุระหว่าง ๑๗-๓๕ ปี หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ (เขียนโปรแกรม เว็ปมาสเตอร์ ระบบเครือข่าย) คอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ตู้ ปณ.๑ เมืองพัทยา ชลบุรี ๒๐๒๖๐ วงเล็บมุมซองสมัครเรียน ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร.๐๓๘ ๗๑๖๒๔๗-๙ ต่อ ๖๐๑๐๑-๔ หรือ ๖๓๑๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode