กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดสิงห์บุรี เสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) เข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร ลพบุรี

วันที่ 28 ต.ค. 2556 )
 
จังหวัดสิงห์บุรี เสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) เข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร ลพบุรี
 
จังหวัดสิงห์บุรี เตรียมเสนอโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) หนึ่งในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือและพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2556
 
นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลาด อำเภอ ค่ายบางระจัน และตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีพื้นที่รวม 443 ไร่ ภายในฟาร์ม แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ดูแลรับผิดชอบในการปลูกพืชผัก ไม้ผล และนาข้าว รวม 40 ไร่ โดยทางฟาร์มมีการวางแผนการผลิตพืชผักเป็นรายเดือนสลับหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย
 
นอกจากนี้เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี ถือเป็นโครงการที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาดูงานภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี โดยติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี โทร. 0-3681-3488 และในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2556 โดยจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ได้เตรียมเสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ งบประมาณ 20 ล้านบาท เข้าสู่ที่ประชุม ครม.สัญจร จังหวัดลพบุรีด้วย
 
...........................................................................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode