กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยในกลุ่มอาเซียนระหว่างไทย-เวียดนาม

วันที่ 22 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 442 คน)
 
ราชภัฏโคราชร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยในกลุ่มอาเซียนระหว่างไทย-เวียดนาม
 
        สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมโครงการเวทีสาธารณะระดับ ภูมิภาค "ความรู้และภูมิปัญญาประชาชนกับเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ในลุ่มน้ำโขง ไทย- กัมพูชา - เวียดนาม" เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเมืองภูพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี ผศ.วาสนา ภานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.เนตรชนก คงทน อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมและได้มีโอกาสร่วมหารือ แนวทางความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา กับ Dr.VU NGOC LONG ผู้อำนวยการ SOUTHERN INSTITUTE OF ECOLOGY และคณะทำงานจาก VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นแนวทาง การดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ในการหารือความร่วมมือการทำวิจัยในกลุ่มอาเซียนระหว่าง ไทย-เวียดนาม ดังกล่าว ได้ข้อสรุป ดังนี้
 
        1. Dr.VU NGOC LONG มีความยินดีที่จะมีโอกาสทำงาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนมากทาง หน่วยงานได้ทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ยังไม่เคย ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาของประเทศไทย โดย Dr. VU NGOC LONG จะส่งรายละเอียดต่างๆ ประเด็นที่ควรจะทำวิจัยและการพัฒนา ด้านวิชาการอื่นๆ ในการที่จะทำ MOU ร่วมกัน รวมถึงแนวทาง การเดินทางเข้าไปศึกษาวิจัยในเวียดนาม เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมาได้เตรียมการต่อไป โดยมีประเด็นเปรียบเทียบ ระหว่างพื้นที่ด้านข้อมูลของฝ่ายไทย และเวียดนามที่ควรศึกษา
 
         2. Dr.VU NGOC LONG มีความยินดีดำเนินงานความร่วมมือ ตามข้อเสนอของ ผศ.วาสนา ภานุรักษ์ และ ผศ.เนตรชนก คงทน ในด้านการวิจัยและวิชาการอื่นๆ โดยนอกเหนือจากการทำวิจัยร่วม ระหว่างประเทศแล้ว อาจจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากร ในด้านอื่นๆ รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรของ SOUTHERN INSTITUTE OF ECOLOGY ได้เข้ามาเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตรในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ในการทำงานได้ โดย ผศ.วาสนา ภานุรักษ์ ขอกลับมารายงานให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับทราบก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode