กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 488 คน)
 
ผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
เรื่อง ผลการดำเนินงานด้านการขนส่ง ประจำเดือนกันยายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการดำเนินงานด้านการขนส่งประจำเดือนกันยายน 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat - Kilometer : ASK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 จากการรับมอบเครื่องบินใหม่และปรับเส้นทางบินให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร เป็นผลให้ปริมาณการขนส่ง ผู้โดยสาร (Revenue Passenger – Kilometer : RPK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ส่งผลให้มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) รวมทั้งระบบเฉลี่ยร้อยละ 72.3 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งเฉลี่ยร้อยละ 71.7 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในเส้นทางบินภายในประเทศจากร้อยละ 71.1 เป็นร้อยละ 80.4 เส้นทางยุโรปจากร้อยละ 67.3 เป็นร้อยละ 68.3 เส้นทางภูมิภาคสายใต้จากร้อยละ 76.7เป็นร้อยละ 78.4 และสายเหนือจากร้อยละ 74.4 เป็นร้อยละ 76.6 นอกจากนี้ เมื่อคิดเป็นจำนวนผู้โดยสารมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จากเดือนเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 9.5 สำหรับหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 74.0 สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยร้อยละ72.5 เป็นผลจากการขยายเส้นทางบินเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับการดำเนินงานด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรง เป็นผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.0 ในขณะที่ปริมาณการผลิต (Available Dead Load Ton-Kilometers : ADTK) ลดลงร้อยละ 2.2 ส่งผลให้มีอัตราส่วนการบรรทุกสินค้า (Freight Load Factor) โดยรวมทั้งใต้ท้องเครื่องบิน (Belly) และเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter) เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 52.4 ต่ำกว่าเดือนเดียวกัน ของปีก่อนที่เฉลี่ยร้อยละ 55.3เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode