กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
คณะครุศาสตร์ราชภัฏโคราชจัด Show & Share (KM Episode II)

วันที่ 4 ต.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม Show & Share (KM Episode II) เพื่อเผยแพร่ความรู้และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการ จัดแสดงนิทรรศการความรู้ วันที่ 1-3ตุลาคม 2556 และส่วนที่สอง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ KM Award วันที่ 2 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 120 คน โดยในภาคเช้าของวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ได้เชิญ ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง KM Key success factors และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่อง KM สู่ Best practice โดย ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์ และ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร สำหรับภาคบ่ายมีการเปิดตัว โครงการ LIKE Project ของสถาบันภาษา และมีการนำเสนอผลการจัดการความรู้และประกวดโปสเตอร์ เพื่อชิงรางวัล KM Award ได้ผลดังนี้ 1. รางวัล "ดาวรุ่ง KM" ได้แก่ สถาบันภาษา ชื่อผลงาน "LIKE Project" 2. รางวัล "กระบวนการโดนใจ" ได้แก่ หน่วย DSS ชื่อผลงาน "แนวการสอนนักศึกษา ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน" 3. รางวัล "มือใหม่หัดขับ" ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน "การถ่ายภาพบุคคลด้วยแสงธรรมชาติ" 4. รางวัล "โปสเตอร์พิมพ์นิยม" ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา ชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน "ลบฉากหลังของภาพ ในแบบฉบับ MS Office 2010" กิจกรรมครั้งนี้ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง คณะครุศาสตร์ขอขอบคุณ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม Show & Shareเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode