กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
eMeter บริษัทในเครือ Siemens เปิดตัวแอพพลิเคชั่น มุ่งสู่ศูนย์กลางกลยุทธ์นวัตกรรมสาธารณูปโภค

วันที่ 16 ต.ค. 2556 )
 
         -- EnergyIP เพิ่มแอพพลิเคชั่น Equipment Load Management (ELM) และ Grid Data Vault (GDV) เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่กิจการสาธาณูปโภค เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนด

          อีมีเตอร์ (eMeter) กิจการในเครือบริษัท ซีเมนส์ (Siemens) เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ Equipment Load Management (ELM) และ Grid Data Vault (GDV) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นโครงข่ายไฟฟ้า EnergyIP(R) แล้ว การให้แอพพลิเคชั่นเป็นศูนย์กลางทำให้กิจการสาธารณูปโภคต่างๆสามารถใช้งานข้อมูลการใช้พลังงานได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะในยุโรปที่ต้องการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 2563

          การวัดประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อกิจการสาธารณูปโภค เนื่องจากกิจการเหล่านี้ต้องปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหม่ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายพลังงานทดแทนที่กำหนดไว้ได้ กิจการสาธารณูปโภคทั่วโลกจำเป็นต้องดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว และความแม่นยำร่วมกับกรอบการทำงานภายในองค์กร เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ และการเติบโตในอนาคต EnergyIP เป็นแพลตฟอร์มที่มีความสมบูรณ์ และผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถวัดประสิทธิภาพระบบสาธารณูประโภคได้ตั้งแต่ 1 หมื่น-50 ล้านเมตร และบันทึกข้อมูลมาตรวัดซึ่งมีผลต่อการติดตามผล ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และมีความยึดหยุ่นในการตอบสนองต่อข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงผ่านหลักเกณฑ์ตามโปรแกรมการจัดการต่างๆ

          แพลตฟอร์ม EnergyIP ผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถปรับใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยให้กิจการสาธารณูปโภคต่างๆสามารถจัดการกับข้อมูลการใช้พลังงาน และรองรับแอพพลิเคชั่นในด้านอื่นๆได้อีกด้วย อาทิ ระบบการจัดการแก้ไขปัญหา การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินทรัพย์ การตอบสนองความต้องการ และลูกค้าสัมพันธ์ โปรแกรม Equipment Load Management (ELM) ใหม่ล่าสุดบนแพลตฟอร์ม EnergyIP มีความเชี่ยวชาญในด้านการแปลงไฟฟ้า ป้องกันไฟตก และเหตุฉุกเฉินต่างๆ จึงทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจมากขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่จำกัดการแปลงไฟ

          โปรแกรม Grid Data Vault (GDV) ให้บริการซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้กิจการสาธารณูปโภคสามารถบริหารจัดการการเติบโตของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล และปฏิบัติงานได้ตามข้อกำหนด ซีเมนส์ขยายชุดแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่ ซึ่งใช้งานบนแพลตฟอร์มระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ EnergyIP อย่างต่อเนื่อง

          กิจการสาธารณูปโภคสามารถเพิ่มระยะทางในการวัดประสิทธิภาพ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆได้โดยการลดต้นทุนโดยรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของพวกเขา ข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้จากการใช้แอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยบนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องยืนยันถึงรายได้ และกำไรของธุรกิจ แพลตฟอร์ม EnergyIP รองรับกระบวนการจัดการข้อมูลได้ปริมาณมาก ทำให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้มากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านการดำเนินงานเฉพาะด้าน ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินกิจการได้อีกด้วย

          อารอน เดอโยนเกอร์ (Aaron DeYonker) รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทอีมีเตอร์ ในเครือซีเมนส์ กล่าวว่า   "การให้บริการชุดแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์บนแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับซีเมนส์ที่จะช่วยให้กิจการสาธารณูปโภคต่างๆสามารถจัดการกับความต้องการทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้ การผสมผสานแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมเข้าด้วยกันช่วยให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ซึ่งมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามประโยชน์ใช้สอย กิจการสาธารณูปโภคบางแห่งให้ความสำคัญกับลูกค้าสัมพันธ์มาเป็นสิ่งแรก ขณะที่รายอื่นๆต้องการวิสัยทัศในการคาดการณ์ความผิดพลาด ประสิทธิภาพ และความต้องการเครื่องมือต่างๆ"

          EnergyIP เป็นแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญต่อวิศัยทัศด้านแอพพลิเคชั่นโตรงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในอนาคตของซีเมนส์ รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของแพลตฟอร์ม EnergyIP ได้ที่ http://bit.ly/energyip8

          อีมีเตอร์ กิจการในเครือบริษัทซีเมนส์ มีฐานลูกค้ามากมาย และประมวลผลข้อมูลมาแล้วเป็นระยะทางกว่า 5 ล้านเมตรด้วยช่วงความถี่ 15 นาทีภายในเวลา 2 ชม. บริษัทได้ทำสัญญากับโครงข่ายสาธารณูปโภคกว่า 50 แห่งทั่วโลก รวมระยะทางประมาณ 50 ล้านเมตร

          เกี่ยวกับ อีมีเตอร์ กิจการในเครือบริษัทซีเมนส์
          อีมีเตอร์ กิจการในเครือบริษัทซีเมนส์ ให้บริการซอฟต์แวร์ที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคน้ำประปา ก๊าซ และไฟฟ้าเข้าถึงประโยชน์สูงสุดของระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบสาธารณูปโภคชั้นนำทั่วโลกต่างพึ่งพาซอฟต์แวร์การบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของอีมีเตอร์ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ, ปรับปรุงการบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เนื่องจากอีมีเตอร์ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในแวดวงอุตสาหกรรม และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Accenture, IBM, Oracle และ SAP จึงทำให้อีมีเตอร์มีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้แก่ลูกค้า รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.emeter.com

          บริษัท ซีเมนส์ สมาร์ท กริด (Siemens Smart Grid) เข้าซื้อกิจการอีมีเตอร์เมื่อเดือนมกราคม 2555 หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำงาน และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มายาวนานหลายปี อีมีเตอร์ กิจการในเครือบริษัทซีเมนส์ เป็นหนึ่งในกิจการสำคัญเชิงกลยุทธ์ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของซีเมนส์ และเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทั้งหมดสำหรับแพลตฟอร์ม Siemens Grid Application Platform ของบริษัทซีเมนส์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode