กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
World Monuments Fund ประกาศรายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2014 World Monuments Watch

วันที่ 11 ต.ค. 2556 )
 
          บอนนี่ เบิร์นแฮม ประธาน World Monument Fund (WMF) ประกาศรายชื่อ 2014 World Monuments Watch หรือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยรายชื่อ 2014 Watch ประกอบด้วยโบราณสถาน 67 แห่งใน 41 ประเทศและเขตแดนต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 20

          รายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมประจำปี 2014 สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านการอนุรักษ์ที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งและภัยพิบัติ การขาดแคลนแหล่งทรัพยากร แรงกดดันด้านการพัฒนา (ชุมชนเมือง ชนบท และการท่องเที่ยว) และการสูญเสียขนบทางวัฒนธรรม โดย 2014 Watch ทำหน้าที่เรียกร้องให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความเปราะบางและอันตรายที่โบราณสถานเหล่านี้กำลังเผชิญ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกับชุมชนด้านการอนุรักษ์ในระดับใหญ่ขึ้น รวมถึงองค์กรภาครัฐ ผู้สนับสนุนภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อช่วยรับประกันความอยู่รอดของโบราณสถานเหล่านี้ในอนาคต สำหรับโบราณสถานบางแห่งนั้น การได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อ Watch ถือเป็นหนทางที่มีหวังที่สุดที่จะช่วยอนุรักษ์สถานที่แห่งนั้นให้คงอยู่ต่อไป สามารถดูรายละเอียดของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง 67 แห่งได้ที่ www.wmf.org/watch

          World Monuments Watch

          World Monuments Watch จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1996 และมีการเผยแพร่ในทุกๆ 2 ปี เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่กำลังถูกคุกคาม รายชื่อ Watch ช่วยเปิดโอกาสให้โบราณสถานและบรรดาผู้เสนอชื่อได้สร้างจิตสำนึกส่วนรวม ส่งเสริมความร่วมมือระดับท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือ ตลอดจนนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

          รายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์นั้นได้รับการรวบรวมโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติในสาขาโบราณคดี สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการอนุรักษ์

          ทั้งนี้ มีโบราณสถานมากกว่า 740 แห่ง ใน 133 ประเทศและเขตแดนที่ได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อดังกล่าวนับตั้งแต่ริเริ่มโครงการ โดยความสนใจจากนานาชาติที่มีต่อแหล่งมรดกในรายชื่อ Watch นั้นถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถระดมทุนจากแหล่งต่างๆได้มากขึ้น ทั้งจากรัฐบาลระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ, มูลนิธิ, ผู้สนับสนุนภาคเอกชน, องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศ และผู้บริจาครายย่อยอีกมากมาย นับตั้งแต่ปี 1996 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆได้รับงบสนับสนุนจาก WMF เป็นจำนวน 54 ล้านดอลลาร์ และจากหน่วยงานอื่นๆอีกเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ รายชื่อ Watch ยังสามารถสร้างอิทธิพลทางสังคมได้อย่างมาก โดยเฉพาะการจัดงานวัน Watch Day ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมื่อปี 2012 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงชุมชนกับมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาผ่านการจัดงานสาธารณะต่างๆเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode