กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบประปาถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ หมู่ที่ 7

วันที่ 15 ก.พ. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 1.เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว 2 2.ติดตั้งระบบประปาถังเหล็กเก็บน้ำแชมเปญ ขนาด 15 ลบม. สูง 15 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ 3.ท่อส่งน้ำ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร 4.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ พร้อมพาดสายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
กำหนดดูสถานที่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 10.30น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กำหนดื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ( ห้องส่วนคลัง )
กำหนดปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ชั้น 2 ณ ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี )
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bannalocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3729-8138เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode