กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
งานนิทรรศการแท็บเล็ต

วันที่ 10 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 729 คน)
 
งานนิทรรศการแท็บเล็ต

               กระทรวงICTกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเชิญร่วมชมงานแท็บเล็ต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอเชิญชวนผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและการใช้งานอินเทอร์เนตอย่างปลอดภัยภายใต้นโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานแท็บเล็ต ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือเครื่องแท็บเล็ต รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของขอบเขตการใช้งานอินเทอร์เนตอย่างปลอดภัยและมีความสร้างสรรค์ในการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งต่อสังคม โดยกลุ่มของผู้ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องนี้มากที่สุดจะเป็นกลุ่มครูและผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่5-12ปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้เกิดความรู้เกี่ยวกับภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบนเครือข่ายทางอินเทอร์เนต ทำให้สามารถเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มนักเรียน หรือบุตรหลานของตนเองได้ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับต่อไปในอนาคต งานจะจัดขึ้นในเวลาราชการของช่วงวันที่ 15-18 ตุลาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ นอกจากนี้ภายในงานยังจะมีการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้าร่วมชมงานให้ได้เข้าใจถึงวิธีการใช้งานแท็บเล็ตและการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมถึงหัวข้อในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมและการละเว้นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และยังมีนิทรรศการเกมส์กิจกรรมและการแสดง รวมทั้งสินค้าอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่จะนำมาจำหน่ายในราคาลดพิเศษเพื่อส่งเสริมการใช้งาน ความรู้ความเข้าใจในด้านไอที เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ให้สาระครบทุกแง่มุมแก่ผู้เข้าร่วมชมงานทุกคนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินตลอดทั้งวันอีกด้วย ขอแสดงความนับถือ ภัทรียา ณ วิเชียร
NV CIAN CO., LTD. 081-3545364


Best regards,

NVCIAN CO., LTD.
196/14 Pradipat Rd., Samsennai, Payathai, Bangkok, Thailand 10400
Telephone: (66) 227-81525 to 6 Fax: (66) 227-81527 E-mail: nvcian@hotmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode