กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ปตท. ร่วมกับ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ศึกษาวิจัยโครงการ “ลดโลกร้อน ถวายพ่อด้วยสาหร่ายเกลียวทอง”

วันที่ 14 ก.พ. 2554 )
 
คุณแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ลงนามความร่วมมือศึกษาวิจัยโครงการ "ลดโลกร้อน ถวายพ่อ ด้วยสาหร่ายเกลียวทอง” กับ ผู้บริหาร ปตท. ประกอบด้วย คุณไชยเจริญ อติแพทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี คุณพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ และ คุณสุชาติ เทวีทิวารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยการนำสาหร่ายเกลียวทองจาก โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา มาประยุกต์ใช้ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งนำชีวมวลของสาหร่ายที่เกิดขึ้นไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และสนับสนุนการคิดค้นพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 ณ สำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ------------------------------------------------- โทรศัพท์ 0-2537-3209 ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรสาร 0-2537-3211 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode