กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกาศการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือการประสบอุทกภัย มรนม.

วันที่ 4 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 509 คน)
 
         ประกาศการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือการประสบอุทกภัย มรนม.
 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ ช่วยเหลือการประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยศูนย์อำนวยการฯ มีที่ทำการอยู่ ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 
1. อำนวยการ ประสานความร่วมมือ และบูรณาการกับ หน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ประสบอุทกภัย
 
 2. รวบรวมข้อมูลความเสียหาย จัดทำรายงาน และจัดทำ รายละเอียดคำของบประมาณเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมและฟื้นฟู ความเสียหาย ตามหลักเกณฑ์การกลั่นกรอง แผนงาน และโครงการ
 
3. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode