กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
NHS England นำวิธีการบำบัดด้วยการนำรังสีเข้าสู่ร่างกายเฉพาะจุด (SIRT) มาใช้ในโครงการ CtE

วันที่ 3 ต.ค. 2556 )
 
          การที่ NHS ทบทวนนโยบายทางคลินิกเกี่ยวกับ SIRT จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายและมะเร็งท่อน้ำดีในตับในอังกฤษ ซึ่งอาจมีอาการดีขึ้นเมื่อรักษาด้วย SIR-Spheres(R) microspheres ได้รับการรักษาในศูนย์แพทย์เฉพาะทางของ NHS

          สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษ (NHS England) แถลงนโยบายทางคลินิกระหว่างกาล ซึ่งมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการบำบัดด้วยการนำรังสีเข้าสู่ร่างกายเฉพาะจุด (SIRT) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายและมะเร็งท่อน้ำดีในตับที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คำแถลงของ NHS ซึ่งสามารถดูได้ที่ http://www.england.nhs.uk/2013/09/26/com-through-eval ระบุว่า SIR-Spheres microspheres ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกนำมาใช้ในศูนย์แพทย์เฉพาะทางของ NHS เป็นเทคโนโลยีแรกๆ ภายใต้โครงการใหม่ของ NHS England ที่มีชื่อว่า Commissioning through Evaluation (CtE) โครงการนี้เปิดโอกาสให้ศูนย์แพทย์เฉพาะทางของ NHS ได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง SIRT ทั้งนี้ สถาบันความเป็นเลิศทางคลินิกแห่งชาติของอังกฤษ (NICE) ได้เผยแพร่แนวทางที่สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ SIRT ในเบื้องต้น แต่ยังต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำไปใช้ทางคลินิกและความคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้รักษาเป็นกิจวัตรต่อไป

          โครงการ CtE ว่าด้วยการใช้ SIRT พัฒนาขึ้นโดย NHS England ร่วมกับกลุ่มอ้างอิงทางคลินิกด้านรังสีบำบัด ตับและท่อน้ำดี และรังสีร่วมรักษา โดยผลของการใช้ SIRT ภายใต้โครงการ CtE จะถูกประเมินผลในปี 2557

          "คำแถลงดังกล่าวถือเป็นข่าวดีมากสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่ลุกลามจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและชีวบำบัด ผู้ป่วยจำนวนมากรอประกาศนี้มานานหลายเดือน” ดร.ริกกี้ ชาร์มา นักวิทยาเนื้องอกจาก Oxford University Hospitals NHS Trust กล่าว "นอกจากนั้นยังเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับ ซึ่งเป็นโรคมะเร็งตับรูปแบบหนึ่งที่พบได้ยาก ลุกลามอย่างรวดเร็ว และมีวิธีรักษาเพียงไม่กี่วิธี การช่วยให้ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั่วอังกฤษได้เข้าถึง SIRT ในโครงการประเมินผลดังกล่าว ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของ NHS”

          ไนเจล แลงจ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Sirtex Medical Europe ซึ่งพัฒนาและศึกษาการใช้งาน SIR-Spheres microspheres เพื่อรักษาโรคมะเร็งตับชนิดต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง กล่าวว่า "การพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนของ NHS ซึ่งนำมาสู่การแถลงนโยบายในวันนี้นั้น แสดงให้เห็นว่า NHS England รวมถึงบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และบริษัทด้านบริการสุขภาพต่างๆ สามารถร่วมกันทำประโยชน์ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยได้”

          SIRT คืออะไร

          การบำบัดด้วยการนำรังสีเข้าสู่ร่างกายเฉพาะจุด (SIRT) เป็นวิธีรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด โดยนักรังสีร่วมรักษาจะใช้สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงต้นขาของผู้ป่วยเพื่อนำอนุภาคกัมมันตรังสี microsphere หลายล้านอนุภาค (microsphere เคลือบด้วยสารกัมมันตรังสี yttrium-90 มากกว่า 30 ล้านอนุภาค ในกรณีของ SIR-Spheres microspheres) เข้าสู่หลอดเลือดแดงตับโดยตรง microsphere จะไหลไปตามกระแสเลือดผ่านหลอดเลือดต่างๆ เข้าสู่เส้นเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งในตับ ณ จุดนั้น microsphere จะติดอยู่กับที่เพราะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นเลือด จากนั้นจะปล่อยรังสีเบตาความเข้มข้นสูงใส่ก้อนมะเร็งโดยตรง การปล่อยรังสีภายในร่างกายใส่ก้อนมะเร็งโดยตรงจะทำให้ผู้ป่วยได้รับรังสีเข้มข้นกว่าการฉายรังสีภายนอกหลายเท่า

          นโยบายของ NHS ว่าด้วยการใช้ SIRT รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจาย

          โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสามของโลก และมักแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกาย โดยเฉพาะตับ แม้จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่กันมากขึ้น แต่ก็มักพบผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น

          คำแถลงของ NHS ระบุว่าไม่ควรใช้ SIRT ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายเป็นกิจวัตร เพราะมีเคมีบำบัดและชีวบำบัดเป็นการรักษามาตรฐานอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี NHS แนะนำว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกในอังกฤษในชื่อ FOXFIRE ซึ่งมีการใช้ SIR-Spheres microspheres ร่วมกับยาเคมีบำบัดและยาชีวบำบัด เพื่อพิสูจน์ว่า SIRT มีประโยชน์หรือไม่

          นอกจากนี้ คำแถลงใหม่ของ NHS ยังระบุว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายซึ่งไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดหรือยาชีวบำบัด อาจมีสิทธิได้รับการรักษาด้วย SIRT ณ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางของ NHS ภายใต้โครงการ CtE หรือได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ SIRT หากมีคุณสมบัติเหมาะสม

          นโยบายของ NHS ว่าด้วยการใช้ SIRT รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับ

          โรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับ คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในเยื่อบุผิวหรือผนังของท่อน้ำดีในตับ เดิมทีมะเร็งชนิดนี้พบได้ค่อนข้างยากแต่กลับพบมากขึ้นในระยะหลัง แสดงให้เห็นว่าอาหารและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้

          NHS ตระหนักว่าโรคมะเร็งท่อน้ำดีในตับมีวิธีรักษาเพียงไม่กี่วิธี จึงแนะนำให้ใช้ SIRT กับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดหรือยาชีวบำบัด ณ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางของ NHS ภายใต้โครงการ CtE

          นโยบายของ NHS ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย SIRT

          นอกเหนือจากการใช้ SIRT รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่เกิดจากมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายและมะเร็งท่อน้ำดีในตับแล้ว NHS England กำลังพิจารณาว่าควรนำโครงการ CtE มาใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma (HCC) หรือไม่ หลังจากที่ NICE ได้เผยแพร่แนวทางสนับสนุนการใช้ SIRT รักษาผู้ป่วย HCC ทั้งนี้ NHS กำหนดว่าผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาด้วย SIRT ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          - ไม่สามารถผ่าตัดเฉือนเนื้อร้ายออกจากตับได้
          - ไม่เหมาะกับการผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
          - มีสถานะ WHO performance ที่ระดับ 0-1
          - โรคฝังตัวอยู่ในตับ และไม่มีโรคอื่นๆที่ร้ายแรงถึงชีวิตอยู่นอกตับ
          - ตับยังทำงานเพียงพอ
          - เนื้อร้ายเกาะกินตับไม่ถึง 60%
          - ไม่มีอาการท้องมานหรืออาการอื่นๆที่บ่งชี้ว่าตับล้มเหลว
          - คาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่เกิน 3 เดือน
          - ไม่ได้ตั้งครรภ์

          เกี่ยวกับ SIR-Spheres microspheres

          SIR-Spheres microspheres ซึ่งผลิตโดยบริษัท Sirtex Medical Limited ได้รับอนุญาตให้ใช้ในออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป (มาตรฐาน CE), นิวซีแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี และอีกหลายประเทศ สำหรับรักษาโรคมะเร็งตับที่เฉือนเนื้อร้ายทิ้งไม่ได้

          นอกจากนี้ SIR-Spheres microspheres ยังผ่านการรับรอง PMA จาก FDA ในสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งตับที่ลุกลามจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนื้อร้ายไม่ได้ ร่วมกับการทำเคมีบำบัดหลอดเลือดแดงตับโดยใช้ floxuridine

          SIR-Spheres(R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

          แหล่งข่าว: Sirtex Medical Europeเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode