กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการTOBRNUMBERONE ในสถานประกอบการ

วันที่ 1 ต.ค. 2556 )
 
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
                                           นายสุทธิ สุโกศล แรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าทุกภาคส่วนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญชวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแ่ก่นดำเนินกิจกรรมจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมทั้งพนักงาน หรือลูกจ้างในสถานประกอบการ สำหรับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญชวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแ่ก่นที่เป็นต้นแบบดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมแสดงผลงาน จัดนิทรรศการ รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ โดยในการประชุมครั้งนี้มีสถานประกอบการต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode