กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีทอดผ้าป่า “สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี” ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก

วันที่ 28 ก.ย. 2556 )
สำนักงา่นประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

จังหวัดปทุมธานีทอดผ้าป่า "สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี” ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก

               จังหวัดปทุมธานี กำหนดการทอดผ้าป่า สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

                เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นอุดมมงคลที่ศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลและประชาชนทั้งหลาย จะได้ร่วมกันถวายเป็นสักการบูชา โดยจัดหาทุนสมทบมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิ เวศวิหาร เพื่อดำเนินการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด้วยการจัดโครงการ "สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี "  เป็นอนุโครงการที่ฝ่ายบรรพชิตได้ร่วมกันดำเนินการ โดยให้แต่ละวัด แต่ละคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันระดมทุน  สำหรับจังหวัดปทุมธานี กำหนดทอดผ้าป่า "สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี” ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดโบสถ์  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

              จังหวัดปทุมธานีเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า " สังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี”ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.  ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  เพื่อเป็นการสักการบูชา ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสเจริญพระชันษา 100 ปี และเพื่อประโยชน์แก่กิจการสาธารณสุข บำบัดทุกข์ บำรุงของประชาชน

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode