กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 10 ก.พ. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
ด้วยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ( ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ) สายทาง ปจ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 33 – บ้านหนองคล้า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างเวลา 09.30 น. ณ ห้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามทางหมายโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-2035 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซด์กรมทางหลวงชนบท http://www.drr.go.th/ หรือที่ http://www.gprocurement.go.th/เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode