กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรโฟรเซสซิ่ง

วันที่ 26 ก.ย. 2556 )
 
โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรโพรเซสซิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปเยี่ยมชม"โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรโพรเซสซิ่ง” และให้การต้อนรับคณะนายทหารจากกองทัพอากาศที่เดินทางมาตรวจรับครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอากาศยานของกองทัพอากาศ ผศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ประสานงานฝ่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่าเป็นการร่วมมือวิจัยพัฒนาและแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกองทัพอากาศฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว และผศ.ดร. ศรัญญา พรหมโคตร์ ร่วมกับนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ ดร.ทินกร คำแสน ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา และ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ นาวาอากาศเอก สุพิส สว่างศรี และนาวาอากาศโท อมรพงศ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยของกองทัพอากาศ ร่วมกันดำเนินการวิจัยและการพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรโพรเซสซิ่ง เพื่อใช้กับอากาศยานให้กับกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 2 ปี ศึกษาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์จากน้ำมันปาล์ม โดยใช้ปฏิกิริยาเคมีไฮโดรโพรเซสซิ่ง ภายใต้การพัฒนาระบบการผลิตต้นแบบขนาด 50 ลิตร/รอบการทำงาน ขณะนี้คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการวิจัยในห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้น และประสบผลสำเร็จจนสามารถพัฒนาระบบการผลิตต้นแบบในระดับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคณะนายทหารจากกองทัพอากาศ ได้เดินทางมาตรวจรับครุภัณฑ์ระบบการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสังเคราะห์ฯ เพื่อให้ทางกองทัพอากาศไปใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงของประเทศต่อไป ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนภายในประเทศ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป -ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode