กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง )

วันที่ 10 ก.พ. 2554 )
ส.ปชส. ปราจีนบุรี
 
     ด้วยปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีมีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ ในปีงบประมาณ 2554
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 3721 – 6670 ในวันและเวลาราชการ ( ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. )
     กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมสำนักปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode