กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ปี ๕๓ นครปฐมมีผู้ขอจดทรัพย์สินทางปัญญากว่า ๗๐๐ ราย

วันที่ 9 ก.พ. 2554 )
 
นครปฐมมีผู้ขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปี ๕๓ รวม ๗๗๒ คำขอ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๑๔ ส่วนใหญ่เป็นการจดแจ้งลิขสิทธ์ร้อยละ ๘๐ นายพจชา สว่างอารมณ์ รักษาการแทนพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครปฐมมีการขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ รวม ๗๗๒ คำขอจากผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนฯ รวม ๑๐๒ ราย ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ เป็นการขอจดแจ้งลิขสิทธ์จำนวน ๖๐๓ คำขอ จากผู้ขอยื่นจดฯ ๕๓ ราย ได้แก่ประเภทการออกแบบสินค้าของเด็กเล่นและเพลง รองลงมาเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประมาณร้อยละ ๗ จำนวน ๕๗ คำขอ จากผู้ขอฯ ๔๑ ราย และการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน ๑๐ คำขอ จากผู้ขอฯ ๘ ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๒ การขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔ โดยการจดแจ้งลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ส่วนเครื่องหมายการค้าลดลงร้อยละ ๒๗ (น.ส.สิริลักษณ์ อมรศิริรัตนกุล/นศ.ฝึกงาน/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode