กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพท.1 ทำบันทึกความร่วมมือ โรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 9 ก.พ. 2554 )
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ทำบันทึกความร่วมมือส่งเสริม โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในตัวเมือง และโรงเรียนในชนบท เช้าวันนี้(08ก.พ.53)เวลา 09.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโรงเรียนดี ประจำตำบล โดยนายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากคุณภาพทางการศึกษาที่ผ่านมามีปัญหามาก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ห่างไกลความเจริญ อยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง ด้านคุณภาพการศึกษาในภาพรวม และยังสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมมากขึ้น เมือเปรียบเทียบกับโรงเรียนในจังหวัดหรือเมืองใหญ่ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดในการสร้างคุณภาพโรงเรียนให้กระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างปี 2553-2557 จำนวน 65 โรงเรียน จาก 65 ตำบล ซึ่งมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อม มีคุณภาพเป็นโรงเรียนที่ดี และอยู่ใกล้บ้าน ในวันนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโรงเรียนดี ประจำตำบล จำนวน 7 โรงเรียน //////////////////////////////////// สมเกียรติ สระกาศ ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode