กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 ณ จังหวัดพระสีหนุ ของกัมพูชา โดยนายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 56

วันที่ 17 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1072 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

การประชุม JTC ไทย – กัมพูชา
เวทีพัฒนาช่องทางสื่อสารข่าวทางการ
กระชับสัมพันธ์ประชาชน
 
 
         ไทย และกัมพูชา ร่วมหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพเนื้อหา และขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนสองประเทศผ่านกิจกรรมความร่วมมือด้านสารสนเทศและการกระจายเสียง ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา
         ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๖ ณ จังหวัดสีหนุ ของกัมพูชา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงข่าวสารกัมพูชา ซึ่งรวมถึงสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
         นายเขียว กัญญาฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่คณะ โดยในพิธีเปิดการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารกัมพูชา เน้นย้ำให้ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ และดำเนินกิจกรรมตามความตกลงอย่างเคร่งครัดเพื่อบรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ที่สำคัญเป็นโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมร่วมกันคิดหาแนวทาง กิจกรรมความร่วมมือใหม่ๆเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือ ทางด้านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การแลกเปลี่ยนเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการอันนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนทั้งสองประเทศ พร้อมย้ำขอให้ทั้งสองฝ่ายนำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง รวมทั้งแสวงหาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
        ทั้งนี้ที่ประชุมฯได้มีมติเห็นร่วมกันให้ดำเนินกิจกรรมตามความร่วมมือทั้งการแลกเปลี่ยนข่าว และรายการ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนการเยือนของทีมผู้ผลิตและผู้บริหาร นอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เสนอแนวคิด กิจกรรมใหม่ ๒ กิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตามแนวชายแดน ๒ ประเทศ ได้แก่ กิจกรรมดนตรีและวัฒนธรรมร่วมแนวชายแดนไทย- กัมพูชา และ กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ระหว่างกัน ( Mini Press Tour ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทั้งสองประเทศได้เดินทางเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเอกสารข้อเสนอโครงการเพื่อหารือร่วมกันในการประชุมครั้งต่อไป
        รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการกระจายเสียง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้านสารสนเทศและการกระจายเสียง ทั้งนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา เป็นประจำทุกปี โดยทั้งสองฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
 
 
         สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ       ภาพ/ข่าว
         ดลภัทร  การธราชว์          บรรณาธิการ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode