กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ ที่นครปฐม

วันที่ 18 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 439 คน)
 
               
รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ ที่นครปฐม  
 
 
                นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษ ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา สำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย โดยจะดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์การลดมลพิษลงสู่แม่น้ำท่าจีน และคูคลองสาขา ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรม "รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ พัฒนาคลองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ” เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ในวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเปิดงานเวลา 10.00 น. และเวลา 10.30 น. นายอุดม ไกรวัฒนุสสรณ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมาบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จากนั้นเวลา 11.00 น. จะเป็นพิธีลงนามความร่วมมือในการดูแล รักษาคูคลองโดยชุมชน ภายใต้โครงการการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน ปี พ.ศ.2556 ในเวลาต่อมาเป็นการปล่อยคาราวานจักรยานรักษ์สิ่งแวดล้อมเดินทงจาก อบต.บางระกำ ถึงคลองสวิตชาติ และในเวลา 13.00 น. จะเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน การเก็บขยะที่สาธารณะ และการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา เพื่อทำความสะอาด รวมทั้งปรับภูมิทัศน์อีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode