กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
NEC ประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

วันที่ 10 ก.ย. 2556 )
 
          สิงคโปร์ และ โตเกียว--10 ก.ย.--เบอร์นามา-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

          - ศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในสิงคโปร์สร้างสรรค์โซลูชั่นและความร่วมมือที่ล้ำหน้าทางสังคมร่วมกับศูนย์วิจัยและลูกค้าในท้องถิ่น -
          
          เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC Corporation) (NEC; TSE: 6701) เปิดเผยเรื่องการจัดตั้ง NEC Laboratories Singapore (NLS) ในวันที่ 9 กันยายน ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่ใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยและข้อมูลขนาดใหญ่ในการนำเสนอโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อทำการตลาดไปทั่วโลก
        
          NLS ตั้งอยู่ที่ NEC Asia Pacific (NEC APAC) ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ประจำเอเชียแปซิฟิคในสิงคโปร์ โดย NLS เป็นศูนย์วิจัยแห่งที่ 5 ของ NEC ถัดจาก Central Research Laboratories (Japan), NEC Laboratories America, NEC Laboratories Europe และ NEC Laboratories China
        
          "NLS ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของ NEC เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆไปพร้อมกับมีส่วนร่วมในงานวิจัยร่วมกันกับพันธมิตรในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัว และเข้าร่วมในงานทดลองหลากหลายด้านอย่างจริงจัง” โนบุฮิโระ เอ็นโดะ ประธาน NEC กล่าวว่า "ยิ่งไปกว่านั้น NLS ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการผลิตและการจำหน่ายเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยหาทางออกให้กับประเด็นที่สร้างความกังวลทางธุรกิจและสังคมในหลายๆด้าน”
        
          "เรายินดีที่ NEC เลือกสิงคโปร์เข้ามาพัฒนางานวิจัยที่ล้ำสมัยด้านการวิเคราะห์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากเราพบว่าการพัฒนาด้านการวิจัยเหล่านี้มีการขยายตัวในสิงคโปร์” มร.ลีโอ ยิป ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ กล่าวว่า "จากการที่ NEC พัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ เราจึงมั่นใจว่า NEC จะสามารถอาศัยภาวะแวดล้อมที่แข็งแกร่งของสิงคโปร์ในด้านงานวิจัย และผลงานที่เป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆในอุตสาหกรรม”
        
          รัฐบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆในสิงค์โปร์มีส่วนร่วมในหลายๆโครงการ เพื่อหาแนวทางรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายในตัวเมือง NLS ตั้งเป้าที่จะพัฒนาโซลูชั่นเพื่อรองรับกับความท้าทายเหล่านี้ โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัย ข้อมูลขนาดใหญ่ ความมั่นคง และพลังงานอัจฉริยะ นอกจากนี้ NLS ยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้ง Institute for Infocomm Research (I2R) ของ A*STAR, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU), มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ (SUTD) เพื่อเติมเต็มความต้องการพื้นฐานทางสังคมที่ซับซ้อนในตลาดเกิดใหม่ทั่วทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และแอฟริกา
        
          สิงคโปร์เป็นฐานยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับ NEC และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ NEC ประจำเอเชียแปซิฟิคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 บัดนี้ NEC APAC สามารถให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยในสาธารณะ ระบบไอที ระบบเครือข่าย และการบริหารจัดการบริการต่างๆ NEC APAC ยังเป็นผู้นำร่องการใช้ไบโอเมทริกซ์สำหรับงานบริการประชาชนและการควบคุมการตรวจคนเข้าเมืองในสิงคโปร์ตั้งแต่ยุค 1990 ไม่เพียงเท่านี้ NEC APAC ยังจัดตั้งศูนย์สมรรรถนะระดับภูมิภาคที่สิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2553 เพื่อบุกเบิกการใช้โซลูชั่นความปลอดภัยสาธารณะในภูมิภาค เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 NEC เข้าไปมีส่วนร่วมในงานทดลองด้านความปลอดภัยสาธารณะร่วมกับสำนักงานโครงการความปลอดภัยและความมั่นคั่ง (SSIPO) ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยกระทรวงกิจการในประเทศและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ ในฐานะของการมีส่วนในการสนับสนุนภาคความปลอดภัยในสาธารณะของสิงคโปร์
        
          ในเดือนเมษายน 2553 NEC ประกาศเปิดตัว "แผนบริหารจัดการระยะกลาง 2558” แผนดังกล่าวนี้มุ่งเน้นเรื่อง "ธุรกิจโซลูชั่นทางสังคม” ของบริษัท และการนำเสนอระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ล้ำหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ปลอดภัย มั่นคง มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม ยิ่งไปกว่านั้น NEC ยังมุ่งความสนใจไปที่เอเชียในฐานะจุดเริ่มต้นสำหรับการขยายธุรกิจในระดับโลก การจัดตั้ง NLS เป็นหนึ่งในมาตรการเฉพาะของ NEC เพื่อมุ่งสู่การบรรลุแผนบริหารจัดการระยะกลาง

          ภาพรวมของ NEC Laboratories Singapore
          1) ชื่อสถานประกอบการ: NEC Laboratories Singapore
          2) ที่ตั้ง: No.1 Maritime Square #12-10 HarbourFront Centre, Singapore, 099253 (สำนักงาน NEC ประจำเอเชียแปซิฟิค)
          3) ผู้อำนวยการ: เคจิ ยามาดะ
          4) การดำเนินงานหลักๆ: ทำงานวิจัยร่วมกับรัฐบาล องค์กร และธุรกิจในพื้นที่ พัฒนาและทดสอบโซลูชั่นที่ล้ำสมัยที่ใช้เทคโนโลยีของ NEC ที่ก้าวหน้า รวมถึงเทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพและเสียง เพื่อช่วยรับมือกับความท้าทายด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในด้านความปลอดภัย ข้อมูลขนาดใหญ่ ความมั่นคง และพลังงานอัจฉริยะ

          เกี่ยวกับ NEC Corporation
        
          เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้นำด้านการผนวกรวมเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับธุรกิจและผู้คนทั่วโลก เอ็นอีซี นำเสนอผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับโซลูชั่นที่นำประสบการณ์ของบริษัทและทรัพยากรทั่วโลกมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตอบสนองความต้องการที่สลับซับซ้อนและไม่หยุดนิ่งของลูกค้า เอ็นอีซี นำพาความเชี่ยวชาญมากว่า 100 ปี ในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาเพื่อให้บริการผู้คน ธุรกิจ และสังคมทั่วไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์เอ็นอีซีได้ที่ http://www.nec.com
  
          NEC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NEC Corporation ขอสงวนลิขสิทธิ์ ส่วนเครื่องหมายผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ (C) 2013 NEC Corporation

          แหล่งข่าว: NEC Corporation

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
          ศูนย์สื่อมวลชน NEC (ญี่ปุ่น):
          ชื่อ   : เซชิโระ โทดะ (Seiichiro Toda)       
          NEC Corporation                   
          อีเมล : s-toda@cj.jp.nec.com
          โทรศัพท์    : +81-3-3798-6511                   

          ชื่อ   : โจเซฟ แจสเปอร์ (Joseph Jasper)      
          NEC Corporation                   
          อีเมล : j-jasper@ax.jp.nec.com
          โทรศัพท์    : +81-3-3798-6511
        
          AsiaNet 54196เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode