กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัล ELMA 2013 สุดยอดผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า

วันที่ 9 ก.ย. 2556 )
 
สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำปี 2556 (Export Logistics Model Award: ELMA 2013) ขึ้น ภายในงานแสดงสินค้า Thailand International Logistics Fair 2013 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นางดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า "การประกวดรางวัลELMA หรือ Export Logistics Model Award นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่จะแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าที่เป็นเลิศสู่สายตานานาชาติ เพราะรางวัลที่ได้รับถือเป็นตราสัญลักษณ์สำคัญที่ช่วยการันตีความเป็นมืออาชีพด้านโลจิสติกส์การค้าให้กับผู้ประกอบการไทย ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ในการประเมินหรือ Benchmark ผลการดำเนินงานของบริษัทว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับมาตรฐานระดับโลกภายใต้เกณฑ์การประเมินของ ELMA”

สำหรับบริษัทผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ซึ่งได้รับรางวัล ELMA ในปีนี้ ในกลุ่มผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี) บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัดบริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดและบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้เข้าประกวดกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการคลังสินค้า และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PL) ในปีนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

การประกวดรางวัล ELMA เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันทางการค้าและขยายตลาดสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ และเป็นการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมการส่งออกและบริการโลจิสติกส์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน

ELMA เป็นรางวัลคุณภาพด้านโลจิสติกส์การค้า เปรียบเสมือนตัวชี้วัดบริษัทที่มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีเลิศ โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินของ ELMA ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชนพิจารณาตัดสินรางวัลจากผลการดำเนินงานของธุรกิจทั้ง 7 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ธุรกิจและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้การผสมผสานแนวคิดและกรอบการประเมินด้านธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล ได้แก่ Malcolm Baldrige Framework, European Framework for Quality Management และ Supply Chain Operation Reference (SCOR) Modelทำให้ ELMA มีเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทั้งมิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างแท้จริง

รางวัล ELMA จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่จะสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์การค้าที่เป็นเลิศให้ประจักษ์ต่อสายนานาชาติบนเวทีการค้าโลก

*****************************************
เผยแพร่ในนามสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัท ทีทีไอเอส จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าวติดต่อได้ที่ 
คุณดวงเนตร สุนทรพานิช โทรศัพท์ 0 2718 8950 ต่อ 209 อีเมล duangnate@ttis.co.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode