กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Laing O'Rourke เปิดเผยผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

วันที่ 9 ก.ย. 2556 )
 
          ประเด็นสำคัญด้านการเงิน

          - รายได้ในส่วนที่บริหารจัดการได้ เพิ่มขึ้น 2% แตะที่ 4.4 พันล้านปอนด์ (4.3 พันล้านปอนด์: 2554/2555)
          - รายได้ก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่าย (EBIT) เพิ่มขึ้น 45.2% แตะที่ 78.0 ล้านปอนด์ (54.0 ล้านปอนด์: 2554/2555)
          - รายได้ก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่าย (EBIT) สำหรับศูนย์ยุโรป แตะที่ 49.0 ล้านปอนด์ และศูนย์ออสเตรเลียแตะที่ 29.4 ล้านปอนด์
          - กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 144% แตะที่ 57.0 ล้านปอนด์ (23.4 ล้านปอนด์: 2554/2555)
          - กลุ่มบริษัทมีภาษีจ่ายจำนวน 13.2 ล้านปอนด์ คิดเป็นอัตราภาษี 23.2% ในปี 2555/2556
          - สถานะเงินสดโดยรวมมีความแข็งแกร่ง ซึ่งอยู่ที่ 684 ล้านปอนด์
          - สถานะเงินสดสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น 89 ล้านปอนด์ แตะที่ 410 ล้านปอนด์
          - ต้นทุนก่อนหักภาษี 23.4 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคาของที่ดินและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
          - ยอดสั่งซื้อที่มีคุณภาพสูง มูลค่า 8.2 พันล้านปอนด์ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีในระยะกลาง
          - 91% เป็นรายได้ เป็นหลักประกันสำหรับการดำเนินงานในปี 2556/2557

          (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130906/638279)

          การทบทวนผลการดำเนินงาน

          - การใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันทั้งในศูนย์ยุโรปและออสเตรเลีย
          - ชนะการประมูลในโครงการที่มีชื่อเสียงจากลูกค้ารายใหม่ๆในอุตสาหกรรมและตลาดที่สำคัญ
          - ยอดสั่งซื้อจากลูกค้ารายเดิมขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายระยะเวลาของสัญญากับลูกค้าในปัจจุบันเพิ่มขึ้น 71%
          - มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในเชิงพาณิชย์ไปสู่โครงการที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น
          - การรณรงค์เกี่ยวกับโครงการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยในชื่อ Mission Zero ได้ดำเนินการอย่างแข็งแกร่งในทั่วโลก หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวที่ศูนย์ออสเตรเลีย ด้วยการลดอัตราความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ (AFR) ลงสู่ 0.21 (AFR 0.24: 2554/2555)
          - วิศวกรรมดิจิตอลและวิธีการออกแบบสำหรับการผลิตและประกอบ (DfMA) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการส่งมอบงานและประสิทธิภาพการทำงาน
          - ยังคงให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการยึดมั่นกับพันธกิจในการเพิ่มศักยภาพด้านวิศวกรรมและหุ้นส่วนการศึกษา
          - มีกรอบการทำงานในแบบบรรษัทภิบาลที่แข็งแกร่ง ผ่านการรวมกระบวนการที่สำคัญ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้แก่ แอนนา สจ๊วต เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท, เดวิด สจ๊วต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ออสเตรเลีย และแคลลัม ทัคเก็ตต์ ผู้อำนวยฝ่ายการเงินและพาณิชย์ของกลุ่มบริษัท และก่อตั้งคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท

แนวโน้มธุรกิจ

          - มุ่งสู่ความได้เปรียบด้านการแข่งขันในข้อเสนอทางธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique Business Offering) ของเรา ถึงแม้ว่าตลาดจะมีอุปสรรคท้าทายอย่างต่อเนื่องก็ตาม
          - คาดว่ารายได้ที่สามารถบริหารจัดการได้ และรายได้ก่อนหักภาษีสำหรับทั้งกลุ่มบริษัทจะขยายตัวปานกลางไปจนถึงปี 2558 เนื่องจากภาวะตลาดที่สดใส
          - กลุ่มบริษัทอยู่ในสถานะที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะกลางไปจนถึงปี 2558
          - แนวโน้มรายได้ในอนาคตมีแนวโน้มสดใส และโอกาสที่น่าสนใจในการทำสัญญาในอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมถึง อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เหมืองแร่ ทางรถไฟ และน้ำมันและก๊าซ
          - มีการวางแผนเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สินที่สูงขึ้นสำหรับกลุ่มบริษัท จากการคาดการณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านการส่งมอบ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาการออกแบบสำหรับการผลิตและการประกอบ (Manufacture and Assembly: DfMA) เป็นวงกว้าง ผนวกกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้จ่ายโสหุ้ยในกลุ่มบริษัท ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น
          - Laing O'Rourke ยังคงอยู่ในกรอบของการนำเสนองบการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำหรับปี 2556/2557 นอกเหนือไปจากการอยู่ในสถานะที่ดีในการบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ในระยะกลางถึงระยะยาว

          สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดรายงานการทบทวนประจำปี 2556 ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ Laing O'Rourke (http://www.laingorourke.com)

          Ray O'Rourke ประธานกลุ่มบริษัทแสดงความเห็นว่า:

          "Laing O'Rourke มีผลการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ โดยมีกระแสเงินสด รายได้ และยอดสั่งซื้อล่วงหน้าที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ เรายังมีความคืบหน้ามากขึ้นในการดำเนินกลยุทธ์ เพื่อก้าวขึ้นเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมที่ให้ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศสำหรับลูกค้าของเรา และการดำเนินงานในงานที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอรายได้ที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ และยั่งยืนในอนาคต”

          แอนนา สจ๊วต ประธานบริหารกลุ่มบริษัทกล่าวว่า:

          "ในปี 2555 เราได้วางโร้ดแม็พกลยุทธ์สำหรับกลุ่มบริษัท เพื่อวางรากฐานที่ถูกต้องในการนำเสนอวัตถุประสงค์สำหรับปี 2563 ในช่วงอีก 3-5 ปีข้างหน้า เราได้นำเสนออีกผลประกอบการที่ยืดหยุ่นและมีความคืบหน้าอย่างแข็งแกร่งตามแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของเราในการเป็นหุ้นส่วนทางเลือกด้านวิศวกรรมและก่อสร้างอันดับแรกสำหรับลูกค้าของเรา”

          แคลลัม ทัคเก็ตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและพาณิชย์ของกลุ่มบริษัทกล่าวว่า:

          "กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีและสอดคล้องกับแผนที่ได้วางไว้ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในปี 2556/2557 เรามีโครงสร้างด้านทุนที่เหมาะสม กระแสเงินสดที่ดีขึ้น และยอดสั่งซื้อที่แข็งแกร่งสำหรับแหล่งทรัพยากรทางการเงินอย่างพอเพียง เมื่อผนวกกับข้อเสนอทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความสัมพันธ์ในระยะยาวกับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ในธุรกิจที่มีมูลค่าสูงแล้ว ทำให้เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการก้าวไปข้างหน้าอย่างเชื่อมั่น”

          สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดรายงานการทบทวนประจำปี 2556 ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ Laing O'Rourke (http://www.laingorourke.com)

          แหล่งข่าว: Laing O'Rourkeเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode