กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏราชสีมาส่งเสริมโครงการตักบาตรวันพุธ

วันที่ 29 ส.ค. 2556 )
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการตักบาตรวันพุธ โดยเมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 มีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อันได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 168 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน คณะวิทยาการ จัดการ จำนวน 95 คน สำหรับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตั้งแต่เวลา 07.00น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode