กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชจัดการแข่งขันกีฬาตะโกรายเกมส์และประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 25 ส.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตะโกรายเกมส์ ละเว้นยาเสพติด ปลูกจิตสามัคคี รักษาประเพณีวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ กิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ และร่วมรับชม ขบวนพาเหรดนักกีฬาจาก 5 คณะ นำโดย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จากนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน คู่ชิงชนะเลิศ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิดท้าย กิจกรรมในช่วงบ่ายด้วย การแสดงกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในช่วงเวลา 15.30 น. นักศึกษาได้ร่วมงาน Freshy idol inspiration party 2013 เพื่อเฟ้นหา นักศึกษาต้นแบบ ที่จะเป็น ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับ เกียรติจาก ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงานและมอบ รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ และชมการประกวด ดาว-เดือน ซึ่งในปีการศึกษานี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง NRRU Freshy Girlได้แก่ นางสาวศิริชา ศรีห้วยไพร คณะครุศาสตร์ และตำแหน่ง NRRU Freshy Boy นายธนบัตร หิรัญญสุทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษา ได้สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ ออกกำลังกายสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode