กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่น ปี 2556 จำนวน 8 รายในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 2 ก.ย. 2556
 
พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 จำนวน 8 ราย
                                          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2556 ก่อนเปิดการประชุมเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 จำนวน 8 ราย ได้แก่ นางวิไลรัตน์ อเนกเวียง อ.เวียงเก่า แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางกัญญาณัฐ นครแก้ว อ.เมือง แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางคำปุ่น สายแขม อ.หนองสองห้อง แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางประทีบทอง ณ พัทลุง อ.เขาสวนกวาง แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นางยุคล คำโส อ.บ้านไผ่แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นางบัวลอง บ้านภูมิ อ.บ้านแฮด แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร นางปราณี เรือนพิช อ.หนองนาคำ แม่ของผู้เสียสละ และ นางลำพอง แป้นสันเทียะ อ.เวียงเก่า แม่ผู้เป็นเกษตรกร
                                             และที่ประชุมยังประชาสัมพันธ์เรื่องก ารดำเนินโครงการ "จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น และประเด็นสำคัญเรื่องเพื่อทราบ เรื่องการจัดงานเปิดบ้านงานวิจัยเกษตรวิศวกรรมเพื่อพัฒนาอีสาน เรื่อง การอำนวยความสะดวก "ผู้มาเยือน” (สอบตรงคณะแพทย์ศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น) เรื่องการแนะนำสวนสัตว์ขอนแก่น (ตอน นายอำเภอพาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่น) เรื่องการคัดเลือกกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น ประจำปี 2556 เรื่องโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี "Smart lady Thailand ผู้หญิงสวยด้วยความคิด” โครงการขอนแก่นรวมใจ ปลูกราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2557-2559 และโครงการประชาสัมพันธ์เรียกคืนวัสดุอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เรื่องการนำเสนอต่อที่ประชุมโดยเอกสาร ในเรื่องประชาสัมพันธ์งาน "ไอซีทีขับเคลื่อนอีสานสู่อาเซียน Esarn Smart ICT 2013” และการรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน สิงหาคม 2556
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode