กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 29 ส.ค. 2556 )
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่นควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานในพื้นที่ที่ดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง สำหรับในปี 2556 มีบุคคลและหน่วยงานดีเด่นควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 2 รายประกอบด้วย 1. พันตำรวจโทธงชัย เนตรสขาวัฒน์ รองผู้กำกับป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล ซึ่งเป็นผู้นำในการให้ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทษ พิษ ภัย กฎหมายแอลกอฮอล์ แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2556 มีผลการจับกุมผู้ประทำผิดทั้งหมด 57 ราย เป็นผู้นำในการดำเนินงานสงกรานต์ถนนพุทธมณฑลสานสี่ปลอดเหล้า ปี 2555- 2556 ซึ่งแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานรณรงค์ลด เลิกดื่มแอลกอฮอล์ งดเหล้าเข้าพรรษา 2. นายบุญมี จิตรใจ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทยางโอตานิ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการสนับสนุนให้พนักงาน ลด เลิก ดื่มแอลกอฮอล์ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2546 รณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode